Naše služby

Jak pomáháme:

Veškeré naše služby poskytujeme v klidném a krásném prostředí vily na hranici Brdských lesů a Českého krasu. Ve vile, která stojí uprostřed velké zahrady, naleznete dostatek prostoru k relaxaci a zklidnění. Kromě komfortně vybavených společných prostor a pokojů můžou klienti využít ochlazovací/otužovací sud, výřivku, posilovnu v docházkové vzdálenosti, společně posedět u ohniště a grilu a v rámci programu také projít zážitkovou a outdoor terapií (vždy dle možností klientů). 

Léčba závislosti na alkoholu, lécích či jiných návykových látkách je vždy náročný proces, proto přistupujeme ke každému člověku dle jeho potřeb, s maximálním důrazem na individualitu a soukromí.

Centrum Alkos prostory
Centrum Alkos prostory

Individuální programy pomoci

Klientům nabízíme programy rozdělené podle délky trvání. Základem všech programů je vytvoření osobního plánu, který nazýváme Plán 1 rok + léčbou u nás vše začíná.

V průběhu léčby s Vámi terapeuti budou pracovat na příčinách vaší závislosti, v rámci skupinových terapií budete své pocity, emoce a zkušenosti sdílet s ostatními klienty.

Mysleli jsme při sestavování našeho programu především na budoucnost. V rámci léčebného programu si s našimi terapeuty vytvoříte plán na rok dopředu, plán, který bude mít nejen variantu A, B ale také C, protože mít plán a pravidla je v počátcích abstinence nejdůležitější.

Náš tým Vám bude stát po boku, budeme místem, kam se budete moci vždy obrátit pro radu nejen v rámci doléčování, ale i individuálních pohovorů s terapeuty a dalšími odborníky.

Centrum Alkos prostory

4

týdenní pobyt

Doporučujeme klientům, kteří již nějakou léčbou prošli a mají za sebou relaps či recidivu nebo se chtějí posílit v abstinenci a ubezpečit se, že jdou správným směrem.

180 000 Kč s ubytováním

6

týdenní pobyt

Je standardní doba léčby, kterou klientovi doporučujeme, program je připravený tak, aby u každého klienta, dle jeho potřeb, došlo k nastavení procesu změny a zotavení a byli připraveni na návrat do plnohodnotného života se všemi benefity ale i nástrahami, které je čekají.

245 000 Kč s ubytováním

8

týdenní pobyt

Ve chvíli, kdy si chce být klient jistý a dopřát si na léčbu čas, upevnit se v nově nabytých dovednostech a informacích, ujistit se v dalších krocích v životě doporučujeme právě tuto délku pobytu

280 000 Kč s ubytováním

Program probíhá vždy od pondělí do pátku od 8:30 do 17:00.

V ceně je zahrnutá celodenní strava a doplňkový program.

Měl jsem čest být mezi prvními klienty Centra Alkos ® . Od samého počátku jsem zjišťoval, jak profesionálně a na vysoké odborné úrovni je Centrum vedeno. Vybraný tým lidí pro psychoterapii, koučing, peer konzultaci, jógu i arte terapii je opravdu na nejvyšší úrovni! Jimi vedené skupinové terapie, včetně individuálních, mně pomáhaly zdolávat prvotní úskalí odvykání mojí alkoholové závislosti. A jak jsem měl možnost jasně vidět, též i na ostatních klientech. Pokrok v léčbě nás všech byl jasně patrný den ode dne. A jak čas plynul, pociťoval jsem na sobě stálé zlepšování mého fyzického i psychického stavu. Zlepšil se mi výrazně spánek, jehož délku i kvalitu jsem nepocítil již dlouhá léta, upravil se mi krevní tlak na skvělé, v podstatě ideální hodnoty, jichž jsem (i přes užívání léků) po léta nedocílil, zlepšila se moje duševní pohoda, vyrovnanost, pohled na svět. Pobyt v tomto Centru mi vyjednali moji dva dobří přátelé a kolegové z práce, kteří se již nemohli dívat na to, jak mě alkohol ničí zdraví a celkově devastuje. S majitelkou a provozovatelkou Centra paní Duffkovou mi vyjednali léčbu a v podstatě vše nezbytné zařídili za mě. S hotovým plánem a návrhem přišli za mnou, zda s léčbou v tomto Centru souhlasím. A já souhlasil okamžitě! Určité počáteční pochybnosti o tom, že Centrum je nové, začíná, nemá žádné reference atd., které přicházely z okolí jsem nebral v potaz, o paní Duffkové jsem si zjistil co nejvíce z veřejně dostupných zdrojů a v mém rozhodnutí jsem nepolevil. A po dvoutýdenním pobytu na uzavřeném detoxikačním oddělení ÚVN ve Střešovicích (hodnotím velice kladně!) jsem 1.6.2021 nastoupil pobytovou léčbu. Zvolil jsem maximální dobu léčení s ubytováním přímo v Centru. Domů jsem jezdil pouze na víkendy. Mezi sobě rovnými (klienty i terapeuty) jsem mohl říci cokoliv, projevit svoje emoce (a nestydět se za ně), cítit se dobře, jako mezi svými, prostě mezi přáteli. Zaznamenal jsem výrazný úbytek na váze, projasnění očí, výrazu tváře, splasknutí její odulosti, lepší třídění myšlenek i vyjadřování. A potvrzovalo se mi to při setkávání s přáteli, známými, kolegy, sousedy, prostě všemi, kteří mě znali dřív. Tolikrát jsem už od nich slyšel pochvalu, neboť si těchto zlepšení sami všímali. Úžasné pocity, které jsem při tom zažíval! A stále zažívám, neboť toto stále trvá. Toto vše výše popsané mě jen utvrzuje ve správnosti mého rozhodnutí přestat se ničit alkoholem a žít znovu plnohodnotný život, jaký jsem žíl v (dnes již dávném) dřívějšku. Na tomto rozhodnutí nastoupit tuto cestu jsem potřeboval pomoci. Této pomoci se mi dostalo od dobrých přátel, kterým můj osud nebyl lhostejný a hlavně pak od skvělé, poctivé práce a upřímné snahy pomoci od celého týmu Centra Alkos a zejména jmenovitě pani Michaely Duffkové. Za to, že již nepiji a mohu žít zdravý, plnohodnotný, normální život a stát se znovu sám sebou jim všem (!!!) patří obrovský (!!!) dík.

Tomáš

> Ambulanční léčba

Máte pocit, že Vás alkohol nebo užívání léků začíná omezovat a má ve Vašem životě větší důležitost, než byste chtěli? V rámci individuální terapie se na nás můžete obrátit nejen s problémem závislosti, ale také v případě, kdy vás trápí úzkosti, deprese, celkově se necítíte dobře a chcete se na svůj život podívat z jiného úhlu pohledu, získat určitý odstup a celkově svůj život změnit s pomocí odborníka.

1300 Kč/50 minut
1500 Kč/50 minut – senior konzultant (psychoterapeut)

> Doléčování závislostí

Nejen pro naše klienty, ale i pro lidi přicházející z jiných zařízení, poskytujeme doléčovací program formou skupinových sezení a individuálních terapií.

900 Kč/90 minut – skupinová terapie
1300 Kč/50 minut – individuální terapie

> Rodinné poradenství

Žijete s člověkem, který je závislý, svůj problém si nechce přiznat a zlehčuje ho? Jste unavení, bezmocní a nevíte, co dál? Přijďte se poradit s našimi terapeuty, pomůžou vám se v situaci zorientovat a poradí, jak ve vašem konkrétním případě ideálně postupovat.

Cena: 1300 Kč/50 minut

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána!

Děkujeme za projevenou důvěru.