Jaké závislosti vlastně známe a co to ta závislost vůbec je?

Závislosti představují komplexní a velmi rozšířený problém, který se týká milionů lidí po celém světě. My se zaměříme na různé typy závislostí, jejich klasifikaci a způsoby, jak je možné najít pomoc.

Závislosti představují komplexní a velmi rozšířený problém, který se týká milionů lidí po celém světě. My se zaměříme na různé typy závislostí, jejich klasifikaci a způsoby, jak je možné najít pomoc.

Závislosti: 

Závislost je stav, kdy člověk nemůže ovládat nebo omezit užívání látky nebo změnit svoje chování, i přesto, že má negativní dopady na jeho život. Existují různé druhy a klasifikace závislostí, to první může být rozdělení na:

  • Chemické látky: alkohol, drogy, léky.
  • Chování: hry, nakupování, jídlo, internet.

Klasifikace závislostí pak dělí závislosti:

Podle látky nebo chování:

Rozdělení do dvou hlavních kategorií – látkové a ne-látkové závislosti.

Podle druhu látky:

Závislosti na alkoholu, drogách, tabáku, atd.

Podle chování:

Závislosti na hazardu, nakupování, internetu, atd.

Podle legislativy:

legální a nelegální látky či chování

V našem centru se zaměřujeme primárně na legální návykové látky, mnohdy k nám ale přicházejí klienti s více druhy závislosti a proto pracujeme s klientem dále individuálně dle jeho potřeb. Častou kombinací, se kterou nás klienti vyhledávají je závislost na alkoholu a kokainu, případně závislost na lécích a alkoholu.

Co vlastně vede k rozvoji závislosti?

Genetické predispozice:

Někteří jedinci mohou mít genetickou náchylnost k závislostem.

Psychologické Faktory:

Stres, deprese, úzkost, prožité trauma a mnoho dalších faktorů mohou přispívat k rozvoji závislostí, mnohdy jdou také ruku v ruce. Většina našich klientů nepřichází jen se závislostí, mnohdy byly úzkosti, deprese, či syndrom vyhoření zásadní v tom, že klientům alkohol, léky nebo drogy, přerostly přes hlavu, svou roli také může hrát zdravotní stav klienta. Proto s klientem vždy pracujeme jako s celkem. Holistický přístup a doplňkové aktivity, jako prvky TČM, důležitost stravy apod. jsou součástí našich programů.

Sociální Okolnosti:

Prostředí a vlivy v rodině a komunitě, ve které člověk vyrůstá, mohou hrát klíčovou roli. S tímto se  velmi často setkáváme jako s opomíjeným vlivem, který může mít ale na vznik závislosti zásadní vliv.

Jak se svou závislostí bojovat?

Profesionální Léčba:

Psychologické a psychiatrické poradenství společně se skupinovou terapií jsou ideálním prostředím pro zvládnutí léčby a překonání závislosti.

Odborná Detoxikace:

Nástupu pobytové léčby v Alkosu někdy musí předcházet pobyt v detoxikačním zařízení, aby se předešlo zdravotním komplikacím spojeným s abstinenčními příznaky – toto řešíme s klienty vždy individuálně.

Rozpoznání a pochopení různých typů závislostí jsou důležité pro poskytnutí účinné pomoci. Odborná péče, podpora komunity a vlastní motivace mohou být klíčové faktory při překonávání závislostí a dosažení zdravějšího života. Jednotlivé typy závislostí si rozebereme v dalším článku, který pro Vás připravujeme.

Další články

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána!

Děkujeme za projevenou důvěru.