Závislost na alkoholu

Se definuje jako chronické onemocnění spojené s nekontrolovatelným a nadměrným pitím alkoholu.

Slovo nekontrolovatelné je velmi důležité. Mnohdy přichází klienti s tím, že by si strašně chtěli dát pouze skleničku, ale to už u nadužívání či závislosti není v podstatě možné, množství vypitého alkoholu je vždy vyšší, než si klient dopředu určí.

Jak se vlastně pití alkoholu může a nemusí rozvinout do závislosti aneb fáze vývoje pití:

Experimentální: První pokusy s alkoholem.

Užívání: Pravidelná konzumace.

Zneužívání: Ztráta kontroly, negativní důsledky.

Závislost: Fyzická a psychická závislost, abstinenční příznaky.

Mezi zneužíváním nebo nadužíváním alkoholu je velmi tenká hranice, kterou člověk málokdy sám dokáže určit. Obě tyto fáze už je ale důležité řešit s odborníky a zvolit vhodnou léčbu.

Důsledky užívání alkoholu:

Alkohol má z návykových látek jedny z nejhorších důsledků na zdraví člověka, i těžké abstinenční příznaky u odvykání alkoholu jsou životu ohrožující, daleko závažnější než například u odvykání heroinu.

Fyzické: Poškození orgánů, zhoršení zdraví.

Psychické: Deprese, úzkost, poruchy paměti.

Sociální: Rozpad vztahů, stažení se ze společnosti přátel, upuštění od koníčků, pracovní problémy.

Závislost na drogách:

Je závislost na psychoaktivních látkách, včetně ilegálních drog nebo léků.

Základní drogy, se kterými se běžně setkáváme: heroine, kokain, metamfetaminy (pervitin), opioidy, marihuana.

Naší klienti nejčastěji přicházejí se závislostí na kokainu, případně v kombinaci se závislostí na alkoholu nebo lécích.

Důsledky:

Fyzické: Zdravotní komplikace, předávkování.

Psychické: Psychózy, poruchy nálady.

Sociální: Trestní stíhání, sociální izolace, ztráta zaměstnání, problémy v rodině

Závislost na léčivech: 

Je nejčastěji nedovolené užívání nebo zneužívání léků přesahující doporučené dávky. Je to druhá nejčastější závislost se kterou nás klienti vyhledávají. Se závislostí na kokainu u nás tvoří druhou skupinu klientů, kteří nás vyhledávají. Bohužel i odvykání závislosti na lécích mohou provázet velmi silné a nebezpečné abstineční příznaky, proto je důležité vyhledat odbornou pomoc a léčbu opravdu co nejdříve.

Typy léků: Opioidy, benzodiazepiny, hypnotika ( Stilnox, Zolpidem apod.)

Důsledky:

Fyzické: Závislost, zdravotní komplikace.

Psychické: Psychózy, poruchy spánku.

Sociální: Izolace, trestní stíhání 

Další články

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána!

Děkujeme za projevenou důvěru.